FÆLLESSANG
– fordi fællessang gør en forskel

Mental sundhed på arbejdspladsen
Fællessang har stærke traditioner og har i krisetider været med til at samle en hel befolkning – nogle gange sammen, men også hver for sig.

Fællessang er en unik mulighed for at skabe fællesskab blandt virksomhedens medarbejdere, og det vil naturligt styrke den samlede organisation. Glade medarbejdere giver positiv energi, og mon ikke det kan afspejle sig på kerneydelsen – altså at medarbejderne bliver gladere og bedre til det, de beskæftiger sig med. Styrk den sociale kapital hos medarbejderne. Punktum!

Vi synger sammen ud fra jeres ønsker, hvad enten det er med udgangspunkt i højskolesangbogen eller andre typer af sange.
Alt sammen fordi fællessang gør en forskel.

Det kunne fx være:
* Morgensang på ugentlig eller månedlig basis
* Fyraftenssang på ugentlig eller månedlig basis
* Et enkeltstående arrangement

Rammer og tidsperspektiv aftales individuelt.