FÆLLESSSKAB
– fokus på det, der binder sammen

Fællesskab bunder i at skabe noget fælles og at være sammen om noget, der kan frembringe en vis følelse af samhørighed. Fællesskab er derudover fælles sprog og fælles forståelse af fx værdier, strategier, personligheds-typer mv.

Jeg bruger musik, tekstskrivning og fællessang som den mørtel, der forbinder og holder stenene sammen i en mur. Det kan være med til at samle og forbinde en organisation, så den fremstår som en enhed, men med plads til forskelligheden hos hver enkelt.

Sæt fokus på fællesskabsfølelsen på en kreativ måde.

Klik og læs mere…