TEAMBUILDING
– når fællessang binder sammen og skaber fællesskab

Jeg bruger fællessang, musik og kreativt tekstarbejde som de bærende mure, når det drejer sig om teambuilding. Når deltagerne udfordres til og også vover at miste fodfæste for en stund, giver det mulighed for at forholde sig til de interpersonelle relationer.
Et forløb strækker sig typisk over en halv dag og tager primært afsæt i et konkret og dermed vedkommende indhold, så deltagerne – udover de samarbejdsmæssige aspekter – også forholder sig også til det ønskede tema fx implementering af en ny strategi, forankring af værdier, udvikling af samarbejde eller definition af fælles mål.

Udvikling af mennesker og…
Det er i den kreative tilgang, der kan opstå nye aspekter i forståelsen af egne og andres synspunkter, og det giver mulighed for udvikling af nye fælles perspektiver. Når deltagerne bevæger sig uden for deres normale comfort-zone, vil der være noget på spil.
Teambuilding er i sig selv en udviklende aktivitet, og derfor kan den kreative tilgang tilføre endnu mere. Når deltagerne tvinges til at skulle forholde sig kreativt til et givent emne, får både selve emnet og udviklingen af/i gruppen plads. Nogle kalder det win-win.

Vi vil gerne være bedre til at samarbejde…

Sammen om at arbejde!
Man kan styrke samarbejdet ved netop at arbejde – og synge – sammen. Fokus ligger på at forholde sig til måden at arbejde sammen på og dermed samarbejde gennem en kreativ proces. Fordelen ligger i, at man kan forholde sig til, hvordan man gerne vil samarbejde og samtidig gøre det i praksis. At det hele så munder ud i et fælles produkt i form af en sang, er netop det, der kommer til at gøre en forskel. Sangen er mere end ord og musik, da den også påvirker os kropsligt og følelsesmæssigt, hvilket gør, at vi husker dén bedre end fx et dokument på intranettet.

Vi vil gerne have det forankret hos medarbejderne…”

Forankring skaber forandring!
Den nye strategi – eller tilsvarende – er udtænkt, og den er blevet præsenteret for medarbejderne eller teamet, og det var en flot PowerPoint-præsentation til mødet.
Men hvad sker der så? Hvordan bliver strategien forankret?
Det er fantastisk, hvad kroppen kan huske. Tænk bare på alle de sange, du kan udenad. Hvad med at forankre den nye strategi i og med en sang, så medarbejderne rent faktisk forholder sig til indholdet og tilmed skal arbejde med det på en kreativ måde – for tilsidst at stå med en færdig sang og synge den sammen?
Det er den form for forankring, der skaber forandring!

Hvordan lever værdierne?
Musikalsk teambuilding kan også få organisationens værdier til at leve (mere) i hverdagen. Der bliver brugt tid og kræfter på at udvikle mission, vision og værdier, og det er vigtigt at have nogle pejlemærker at navigere efter. Men, det ender tit med, at værdierne kommer til at stå på hylden eller ligge på intranettet og ikke bliver implementeret i hverdagen.
Når deltagerne skal forholde sig kreativt til det centrale, sker der ofte det, at det bliver mere vedkommende hos den enkelte og dermed skaber en større forståelse og samhørighed på tværs af og i organisationen.