HØJSKOLESANG
– som du kender det.

Højskolesang rummer mulighed for at synge sammen, som vi kender det fra højskoler og lignende.

Vi synger sammen ud fra jeres ønsker, hvad enten det er med udgangspunkt i højskolesangbogen eller andre typer af sange.
Alt sammen fordi fællessang gør en forskel.

Det kunne fx være:
* Morgensang på ugentlig eller månedlig basis
* Fyraftenssang på ugentlig eller månedlig basis
* Et enkeltstående arrangement

Rammer og tidsperspektiv aftales individuelt.