Hvornår har du sidst sluppet dine hormoner løs…?

Forskningen peger på, at der er mange fordele ved at synge sammen.
Musik og fællessang kan frigøre glædeshormonet dopamin og relationshormonet oxytocin, og det er netop dette fokus, jeg stiller skarpt på som musikalsk playmaker.

Dopamin
Dopamin er et belønningshormon, som bliver udløst i hjernen, når vi fx opnår noget eller nyder god mad. Musik og særligt forventningen til og glæden ved noget bestemt i musikken kan ligeledes udløse dopamin i hjernen. Vi bliver således belønnet med hormoner, når vi glæder os til og over musik.

DOPAMIN
DOPAMIN

Oxytocin
Oxytocin er egentlig et beroligende hormon, som bliver udløst ved fx berøring og kram. Det kaldes også for relationshormonet, for når man udløser oxytocin i hjernen, føler man en stærkere forbundethed til et andet menneske. Det interessante er, at fællessang kan have fuldstændigt den samme effekt – nemlig at vi forbinder os relationelt med dem, vi synger sammen med. Tænk bare på det gåsehudsfremkaldende moment, når man synger nationalsangen til en sportsbegivenhed.

OXYTOCIN
OXYTOCIN

Seks gode grunde
Musiker og ph.d. i sundhedsvidenskab Lasse Skovgaard har på baggrund af bred viden om de positive effekter ved fællessang givet seks grunde til, at vi burde synge mere med hinanden:

1. Det udløser gode signalstoffer i kroppen
2. Det er godt for kroppens fysik
3. Det er god mental træning
4. Det beroliger sindet
5. Det får os tættere på hinanden
6. Det giver konkurrencefordele

Læs mere i artiklen nedenfor eller download filen.

Link til artikel af Mikkel Poulsen fra Kristeligt Dagblad den 18. april 2018.
Foto: Janne Bavnhøj

”I det øjeblik vi træner vores kreativitet, så træner vi også vores evne til at tænke innovativt, tænke ikke-mekanisk, altså tænke ud af boksen. Og det er der god grund til at tro, kan påvirke et samfunds konkurrenceevne, produktionsapparatet, i en positiv retning.”
Lasse Skovgaard, ph.d. i sundhedsvidenskab


Videncenter for sang
Videncenter for sang har flere artikler om effekten af sang, fx:

Er korsang sundt?

Choir singing improves health, happiness – and is the perfect icebreaker

Sang som middel mod stress


I bogen Fællessang og fællesskab beskriver professor emerita Inge Marstal fællessangens virkning:

I fællessangen bliver sangen til en fælles dagsorden, der består i at synge en bestemt tekst til en bestemt melodi. Her overtager den fælles dagsorden for en stund den enkeltes dagsorden, og i fællessangen ophæves de grænser og forskelle, som vi oplever i hverdagen… Den fælles ramme intensiverer og kvalificerer følelsen af samhørighed. Vi hører sammen når vi synger sammen … og man mærker, at man er en del af en større helhed, når ens stemme smelter sammen med andres. Når alle giver det, de har, og alting går op i en højere enhed, kan sangen rejse sig som en stor og hel organisme, hvor udbyttet ikke bare bliver summen af stemmer, men noget, der er meget større end det.”
(Side 58-59)


Musik og hjerneforskning
Hjerneforskeren, Peter Vuust, som også er bassist, forholder sig i bogen “Musik på hjernen” til musikkens effekter på hjernen. Se omtale om bogen på www.dr.dk.