PROCES MED SANG I
– når teambuilding og proces går hånd i hånd.

Vi starter med en sang og sætter processen i gang
Når teambuilding bliver løftet op fra en enkeltstående begivenhed til en vedkommende proces, sker der både noget “i nuet” og på den lidt længere bane. Den fællesskabende fællessang bliver katalysator til en mere bæredygtig proces, der lever videre i organisationen.

Det handler om både det umiddelbart relationsskabende (oxytocin) og genkendelsens glæde, når den emotionelle hukommelse bliver aktiveret.

Teambuilding med fokus på et særligt emne kan være lige præcis den proces, der gør, at der bliver en større grad af forankring.

Kreativt tekstarbejde med nye fælles strategier

Teambuilding som skræddersyet workshop, temadag og lign.
En workshop eller temadag kan have mange forskellige formål, og arbejdsformerne kan varieres og tilpasses de givne rammer.
På baggrund af grundige drøftelser og research i forhold til de temaer, der måtte være på agendaen, udvikler jeg procesdesignet, så det passer til den givne kontekst, og dermed bliver der tale om teambuilding med indhold.