Sæt sang i processen

Vi starter med en sang og sætter processen i gang
En fælles start på processen, dagen eller sessionen samler deltagerne og medvirker til et kollektivt fokus, og derfor bruger jeg fællessang som middel, da det er en helt særlig katalysator. Vi husker ofte en særlig begivenhed, hvis den har været ledsaget af musik. I mere individuelle forløb bruger jeg musikken som medspiller, da den påvirker vores emotionelle hukommelse og dermed kan sikre en stærk forankring.

Kreativt tekstarbejde med nye fælles strategier

Skræddersyet workshop, temadag og lign.
En workshop eller temadag kan have mange forskellige formål, og arbejdsformerne kan varieres og tilpasses de givne rammer. Den fælles forventningsafstemning og målsætning er central for min metode at lede og understøtte en proces på.
For mig er det vigtigt, at formen giver mening for deltagerne, og derfor har jeg ikke et færdigt koncept, men jeg har en stor værktøjskasse under armen. På baggrund af grundige drøftelser og research i forhold til de temaer, der måtte være på agendaen, udvikler jeg procesdesignet, så det passer til den givne kontekst.
Jeg vil dog altid opfordre til, at der bliver indledt med en fællessang, da det vil samle deltagerne og løsne op.

Længere procesforløb – når ting tager tid
Jeg faciliterer også længerevarende processer, der strækker sig ud over en enkelt dag. Procesforløbene giver mulighed for yderligere fordybelse og refleksion, når deltagerne fx skal i gang med at udvikle et nyt værdigrundlag, definere en ny vision/mission, forholde sig kommende udfordringer og lign. Læring og udvikling sker både, når man mødes, men også i tiden mellem de planlagte sessioner.
Det vigtigste er at få afstemt, hvad det er, man er sammen om, så deltagerne har en fælles forståelse og dermed også et fælles sprog.
Undervejs bruger jeg musik og fællessang på forskellig vis, og det kan have både samlende og opsamlende karakter. Når man binder den faglige tilgang og refleksion op på en musikalsk reference, giver det helt naturligt flere associationer og aspekter, der styrker muligheden for commitment.

Uvildig og udfordrende sparring
Hvad er meningen? Hvorfor er det vigtigt?
Det handler om refleksion…!
Jeg giver sparring ved at stille de spørgsmål, som man måske ikke selv har tænkt på. Jeg spiller op til refleksion, og jeg trækker på min erfaring som leder, konsulent, medarbejder, træner – og som menneske. I mindre og individuelle forløb bruger jeg musikken som aktiv medspiller, da den påvirker vores emotionelle hukommelse og dermed kan sikre en stærkere forankring. Jeg er funderet i den systemiske proceskonsultation og tager udgangspunkt i GROW-modellen. Samtidig har jeg en stærk intuition, som giver samtalen og dermed sparringen liv og energi, da jeg griber det, der måte opstå undervejs. Jeg lytter og bliver inspireret, så jeg kan udfordre og skabe refleksion.