IT’S MY LIFE
Syng-med-foredrag

Om at være ung

Foredraget sætter fokus på, hvordan unge mennesker kan være med til at skabe, sætte retning og tage ansvar for deres eget liv.
Vi har kun et liv, og der er meget at skulle forholde sig til som ung. Det er mange spørgsmål, fx: Hvad er det, der motiverer mig? Hvordan håndterer jeg tanker og finder ro i en hektisk hverdag? Hvordan styrker jeg mit selvværd? Hvordan kan jeg finde ud af, hvem jeg gerne vil være?

Samtidig stilles der skarpt på venskaber og betydningen af at indgå i meningsfulde relationer og fællesskaber.

Foredraget bliver krydret med en række vedkommende fællessange, som perspektiverer de forskellige emner. Fællessangen er også med til at forbinde de unge mennesker og derigennem skabe grobund for trivsel.