Jeg er inspireret af…

Kultur, værdier og fællesskab
Jeg har altid stået med det ene ben i sportens verden og det andet i musikkens verden. Jeg kan rigtig godt lide de forskelle og ligheder, der er i og mellem de to kulturelle arenaer. Lighederne er blandt andet, at både musik og sport kan samle folk på tværs af eventuelle forskelligheder. Det er netop fællesskabet som kulturbærer, jeg er optaget af, og det jeg blandt andet bygger mine værdier på.

Musikkens verden
Det intuitive, det kreative, det bevægende, det samlende, det gåsehudsfrembringende – ja, det er alle elementer, jeg oplever i arbejdet med musik. Jeg er et musisk og kreativt menneske, og jeg blev i den grad beriget, da jeg som ung lærer blev ansat på en højskole og oplevede, hvilken styrke og sammenhængskraft, der er i spil, når fællessangen får ordet. Jeg har siden den tid altid haft “højskolesangbogen i baglommen” i mere eller mindre overført betydning. De fælles ord, de fælles toner og det at kommunikere med én stemme samler en gruppe på en helt særlig måde.

Jeg ser fællessang og musik som den mørtel, der forbinder og holder stenene sammen i en mur. Musikken kan altså samle og forbinde en organisation, så den fremstår som en enhed, men med plads til forskelligheden hos hver enkelt.

Sportens verden
Jeg har særligt gennem sporten stiftet bekendtskab med, hvilke stærke elementer der kan være på et hold eller et team, når det fungerer godt, og når det er mere udfordret. Det har været vejen hen til målet, der har været interessant, men samtidig har jeg spillet for at vinde. Som træner, men også som lærer, medarbejder og leder har jeg hele tiden arbejdet på at skabe det gode trænings-, lærings- og arbejdsmiljø, hvor proces og præstation har været vægtet højere end ensidigt fokus på resultat.

Kunsten at skrive en tekst
Jeg evner kunsten at kunne sætte stort set hvad som helst på versefødder. Jeg bruger derfor sangtekster som vigtige byggestene i mit virke. Jeg har skrevet skræddersyede tekster om fx værdier, lederskabsmodeller, menuer, strategiske kernefortællinger, programmer, politiske programmer, generalforsamlinger, pejlemærker, hjemmesider – og meget andet.