Udvikling af kommende ledere – med afsæt i refleksion

Dansk Håndbold Forbunds Talenttræneruddannelse sætter fokus på at udvikle “verdens bedste talenttrænere”.
Som teambuildende opstart på uddannelsesforløbet blev de 33 trænere kittet sammen med fællessang og kastet ud i egen produktion af sangtekster til en kendt melodi som refleksiv opsamling af modulets forskellige temaer.