Udvikling af kommende ledere – med afsæt i refleksion

Dansk Håndbold Forbunds Talenttræneruddannelse sætter fokus på at udvikle “verdens bedste talenttrænere”. Det er helt afgørende, at trænerne er i stand til at reflektere og forholde sig til egen praksis ved at spejle sig i andre trænere. Der er i denne sammenhæng mange spørgsmål at stille, når trænerne skal udvikle deres egen “trænerfilosofi” og forholde sig til talenttrænerrollen generelt.
Som teambuildende opstart på uddannelsesforløbet blev de 33 trænere kittet sammen med fællessang og kastet ud i egen produktion af sangtekster til en kendt melodi som refleksiv opsamling af modulets forskellige temaer.