Visionsproces – fællessang som afsæt.

Dansk Svømmeunion ønskede at revidere mission, vision og værdier, så det nuværende værdigrundlag skulle til eftersyn. Unionen ville gerne indrage de frivillige fra landets svømmeklubber tidligt i processen. Det skete på svømmeunionens nytårskur, hvor de 60 deltagere efter skræddersyet morgen-/fællessang og generel introduktion skulle forholde sig til unionens daværende vision, mission, værdier og motto. Alle input blev brugt i det videre arbejde med at udvikle mission, vision og værdier.
Efterfølgende har bestyrelse og ledelse arbejdet på at definere, hvad mission, vision og værdier skal kunne, og det har været afsæt til procesforløbet.

Opstart på visionsproces, hvor de frivillige ledere blev involveret på Sinatur i Nyborg