Prolog
Jeg tillader mig at fortolke FNs Verdensmål i min kreative tilgang til, hvordan jeg arbejder med processer.

Dette billede har en tom ALT-egenskab (billedbeskrivelse). Filnavnet er Skærmbillede-2019-06-13-17.27.08-1024x503.png

3 – Sundhed og trivsel
Det er dokumenteret, at korsang styrker helbredet og glæden. Det er således godt for immunforsvaret at kaste sig ud i fællessang. Yderligere er sang vejen til venskab, som måske i denne sammenhæng kan oversættes til godt kollegaskab. Det er altså muligt at sætte sundhed og trivsel på dagsordenen – ved at synge sammen!

5 – Ligestilling mellem kønnene
Når vi synger, synger vi med hver vores stemme, og når vi synger sammen, synger vi med en fælles stemme. Her handler det om den fælles klang og det fælles brus. Det kan være, at der indgår forskellige stemmer til de to køn, men sammen kommer et til at fungere med lige gyldighed. Tag lige stilling til det!

7 – Bæredygtig energi
Vi skal værne om vores ressourcer, og der ligger en – for nogen skjult – stor ressource i den energiudladning fællessang kan bringe. Det er gratis energi, som tilmedgiver positiv energi. Det bæredygtige kommer til udtryk i glade(re) deltagere, der bliver tættere forbundet, når den enkelte bidrager til produktionen af det relationsskabende hormon, oxytocin.

10 – Mindre ulighed
Når man er fælles om at synge udviskes de normale hierarkier, for det handler om at synge med én samlet stemme. Når det sker er alle i momentet lige, og det kan i høj grad være med til at styrke fællesskabet og VI-tænkningen.