Fællesskab i praksis

En gruppe mellemledere fra Aarhus Kommune, Fælles Service, skulle forholde sig til en helt ny vision. Efter en musikalsk opvarmning skulle hver enkelt afdeling med 4-5 ledere arbejde med, hvordan den nye vision ville få afgørende indflydelse på deres hverdag. Med andre ord – hvordan ville de forankre og implementere den nye vision i praksis?
Samtidig skulle alle grupper komme med et bud på, hvordan man ville leve den nye vision, så det kunne blive til hele ledergruppens vision.
Der blev skrevet vers og omkvæd på en kendt melodi. Den nye vision blev på den måde forankret i hele ledergruppen og i den enkelte afdeling.
Nogle måneder senere skulle ledergruppens medarbejdere også præsenteres for den nye vision, og det skete ved et stort arrangement, hvor lederne sang for på den sang, de selv havde skrevet.

Jeg var hyret af konsulenthuset CUBION, som underleverandør til opgaven, og Chefkonsulent og partner Troels Møller, CUBION A/S udtaler følgende:

“I CUBION er vi meget optaget af læringsaspektet i vores opgaveløsninger. Derfor arbejder vi bevidst med at inddrage flere kompetencer og også aktivere det autonome nervesystem hos det enkelte menneske med henblik på at få hele læringspaletten engageret. Vi har rigtig gode erfaringer med at samarbejde med Nicolaj Holmboe som musikalsk playmaker. Nicolaj evner på en kompetent måde at indgå i samarbejdet, og han tilfører værdi til både større sammenhængende forløb og enkelte workshops. Gennem musikken får han deltagerne til at opleve sig selv og hinanden på nye måder, hvilket giver indsigter og dynamik i samarbejdsformer. På den måde rykker processen fremad på en god måde. Man føler sig tryg og godt tilpas i selskab med Nicolaj, og musikken skaber en ny og ekstra dimension, der giver kant og udvikling til processer.”   

Lederne havde i længere tid haft et udviklingsforløb med Cubion A/S, og jeg tog udgangspunkt i den grafiske facilitering, da jeg skulle forberede den musikalske opvarmning.