Fællesskabsforankring gennem Musikalsk Teambuilding

Efterskoleforeningens administration og politisk valgte bestyrelse skulle i løbet af en længere proces forholde sig til og tale sammen om, hvordan en ny struktur kunne udmønte sig i en ny kultur for måden at samarbejde på.

De enkelte grupper skulle blandt andet tage stilling til følgende:

* Hvad skal den nye kultur kunne, og hvilke værdier (nuværende eller evt. nye) kan være med til at understøtte den nye kultur for samarbejde?

* Hvad kendertegner det gode samarbejde i et værdimæssigt perspektiv?

Der var følelser på spil, og det gav et godt afsæt for tale sammen, og den kreative ramme fungerede som platform for at tale om de udfordringer, der var i spil.
Deltagerne udarbejdede vers og omkvæd til en fælles sang, som til sidst blev forankret i en nærværende fællessang, hvor de forskellige aspekter i samarbejdet blev integreret.